Na 650ćiny do Wětrowa

srjeda, 10. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo Wětrowskeho młodźinskeho kluba přihotuja ze zamołwitym Sebastianom Meißnerom (2. wotlěwa) a mnohimi partnerami jubilej wsy, kotryž 20. julija woswjeća. Mjez druhim so woni na volleyballowy turněr wjesela.  Foto: Feliks Haza Čłonojo Wětrowskeho młodźinskeho kluba přihotuja ze zamołwitym Sebastianom Meißnerom (2. wotlěwa) a mnohimi partnerami jubilej wsy, kotryž 20. julija woswjeća. Mjez druhim so woni na volleyballowy turněr wjesela. Foto: Feliks Haza

Přewšo krótkodobnje wozjewi Sebastian Meißner termin, kotryž je za Bóšičansku gmejnu lětsa dosć wažny. 20. junija hižo woswjeći Wětrow 650. lětny jubilej prěnjeho naspomnjenja wsy.

Wětrow (SN/MiR). A to chcedźa woby­dlerjo woswjećić. Tuž mnozy při přihotach pomhaja. Hłowny zamołwity pak je nawoda młodźinskeho kluba Meißner sam. Wšako chce tež młodźinski klub swój jubilej swjećić, mjenujcy 25ćiny załoženja. „Přejemy sej, zo bychu ­woprawdźe zaso młodostni do kluba chodźili“, praji nowinski rěčnik přede­wzaća Mercedes-Benz w Stuttgarće, „tuchwilu zetka so tu skerje, starši semester‘, su to swójby a ludźo po wjetšinje nad 30 lětami.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND