Krótkopowěsće (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Prózdniny kiwaja

Budyšin. Za 16 000 šulerjow sakskich wyšich šulow započinaja so jutře kónčne pruwowanja. 13 600 z nich chce šulu z realnošulskim wuswědčenjom zakónčić. Woni maja štyri pisomnych a jedne ertne pruwowanje wobstać. Loni docpě 97,6 procentow šulerjow realnošulske zakónč­enje.

Za kolesowarjow

Grodk. Nowa wušła je brošurka ke kolesowarskej šćežce „Zhubjene wsy“. W njej prezentuja so nimo noweje 48 kilomet­row dołheje čary tež wjeski, kiž buchu Wjelcejskeje jamy dla, wotba­growane. Čara wobsahuje dźewjeć wjesnych wopomnišćow. Brošurka poskići so mjez druhim w turistiskej informaciji na Grodkowskim torhošću.

Wjace turistow w Čěskej

Praha. Mjeztym zo ličba ruskich turistow w Čěskej republice přirunujo z prěnim kwartalom lońšeho lěta wuraznje spaduje, zajim wopytowarjow z druhich krajow přiběra. Wjace turistow je mjez druhim z Južneje Koreje abo USA. Rozrostła je tež ličba němskich wopytowarjow. Cyłkownje 328 000 z nich je wot januara do měrca přijěło, štož je 22 procentow wšěch hosći.

Kanada swětowy mišter

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND