Krótkopowěsće (07.09.15)

póndźela, 07. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Myto stawiznarce

Kamjenica. Lětuši Mättigowy stipendij spožča historikarce Arianje Bartkowski. Myto 1 200 eurow ma słužić spisanju jeje doktorskeho dźěła. Studentka Kamjeničanskeje techniskeje uniwersity rozestaja so z wuznamom alchemije za wuwiće towaršnosće w 16. lětstotku. W srjedźišću jeje slědźenjow steji sakski kurwjerchski por Awgust a Hana.

Clemens Hrjehor zapokazany

Kamjenica. We wobłuku swjedźenskeje Božeje mšě su dotalneho Chróšćanskeho wosadneho fararja Clemensa Hrjehorja wčera oficialnje jako noweho propsta w Kamjenicy zapokazali. Na swjatočnosći wobdźěli so tež nahladna ličba serbskich wěriwych, kotrychž Clemens Hrjehor w jich maćeršćinje postrowi. Nadźiju na spomóžne zhromadne dźěło zwuraznichu zastupnicy ewangelskeje cyrkwje a Kamjeničanskeje židowskeje wosady.

Směrnicy wolóžili

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND