Krótkopowěsće (12.05.16)

štwórtk, 12. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jendźelske myto Serbowce

London. Serbsku dirigentku Judit Kubicec su wčera w Londonje z čestnym mytom Kralowskeje hudźbneje akademije wuznamjenili. Tele myto spožča institucija něhdyšim studentam, kotřiž žněja na swojim polu mjezynarodne připóznaće. K dotal počesćenym absolwentam słušataj tež swětosławnaj hudźbnikaj Sir Simon Rattle a Sir Elton John.

Fabjan Hafner zemrěł

Celovec/Klagenfurt. Korutanski Słowjenc Fabjan Hafner je wutoru cyle njenadźicy w Celovecu zemrěł. Spisowaćel, lyrikar, literarny wědomostnik a přełožowar bě před lětomaj we wobłuku prěnich Serbskich dnjow w Korutanskej wjacore zarjadowanja wuhotował. Wón zajimowaše so za našu literaturu a měješe dobre styki k serbskim spisowaćelam.

Wuswojenje metro dla

Praha. W zwisku z planowanym twarom štwórteje čary metro na juhowuchodźe Prahi w lěće 2018 bědźa so zamołwići z wobsydstwowymi problemami: Z cyłkownje 800 trěbnych ležownosćow je město dotal hakle 15 kupić móhło. W radnicy tuž wo tym rozmysluja wobsedźerjow wuswojić, štož by najmasiwniše wuswojenje minjenych lět było.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND