Krótkopowěsće (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zběhnu wodoškitne pasma

Podstupim. Braniborska je cyłkownje 34 wodoškitnych pasmow zběhnyła, dokelž njejsu za zastaranje wodarnjow z pitnej wodu hižo trěbne. To płaći tež za Błóta. Wodarnje w potrjechenych kónčinach su hižo dawno zawrjene, kaž rěčnik wobswětoweho ministerstwa dźensa w Podstupimje zdźěli. Wodoškitne pasma pochadźeja hišće z časa NDR.

Pytaja dale za ludźimi

Nürnberg. Naprašowanje za dźěłowymi mocami w Němskej je w meji dale přiběrało. Dobreho hospodarskeho połoženja dla maja zawody zaso wjace njewobsadźenych městnow, informuje Zwjazkowa agentura za dźěło. Wosebje wjele ludźi pytaja w managemenće ćěkancow. Tež w strowotnistwje, socialnych powołanjach a we wikowanju ludźi trjebaja.

Posledni sněh hišće leži

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND