Krótkopowěsće (15.06.16)

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jednorišo tempo 30

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je dźensa zakoń wo wobchadnym porjedźe změniło. Noworjadowanje ma zamołwitym we wobchadnych zarjadnišćach přichodnje zmóžnić, bjez wjetšich běrokratiskich zadźěwkow před šulemi, pěstowarnjemi a starownjemi tež na hłownych dróhach tempo 30 wukazać, štož bě dotal jenož při wěstych wuměnjenjach móžno.

Naměsto bjez awtow

Praha. Napohlad historiskeho Małostronskeho naměsta pod Praskim hrodom so wot 1. julija razantnje přeměni. Tam dźě njebudźe kaž dotal hižo wulke parkowanišćo, ale městno k sedźenju, k dźiwadźelenju a rejwanju a za čaporowe wiki. Za čěsku stolicu skerje njetypisku změnu su samo najebać protesty zapósłancow bliskeho parlamenta přesadźili, kotřiž na naměsće rady parkuja.

Diasporu podpěrowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk