Krótkopowěsće (27.06.16)

póndźela, 27. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska literatura słowaksce

Budyšin. W najnowšim čisle słowakskeho časopisa Slovenské pohlady je wozjewjeny přełožk Jurja Brězanoweho „Lista wnučkam“. Prěni raz steješe tón w antologiji „Wobraz ze skibami“, wušłej lěta 2001 w Ludowym nakładnistwje Domowina. Přełožił je list Peter­ Čačko, kiž hižo lětdźesatki prawi­dłownje serbsku literaturu słowakskim čitarjam spřistupnja.

Wopomnja Jana Kiliana z taflu

Delany. Při ródnym domje fararja Jana Kiliana w Delanach pod Čornobohom (Döhlen) připrawi Bukečanska ewangelska wosada wopomnjensku taflu. Wo tym informuje farar Thomas Haenchen. Wotkryć chcedźa taflu 13. awgusta. Kilian bě lěta 1854 najwjetšu skupinu serbskich wupućowarjow texaskeho Serbina nawjedował.

Pokazaja dokumentaciju

Lubnjow. Telewizijny sćelak Phoenix wusyła zajutřišim, srjedu, w 20.15 hodź. dokumentaciju wo Błótach. Tak pokazuja archiwne natočenja a rozmołwy z časowymi swědkami stawizny Błótow. 45minu­towsku dokumentaciju z produkcije sćelaka RBB stej Lutz Rentner a Frank Otto Sperlich zestajałoj.

Lionel Messi přestanje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk