Krótkopowěsće (13.07.16)

srjeda, 13. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Akcije přećiwo internetnej hidźe

Lipsk. We wobłuku wšoněmskeje akcije přećiwo hidypołnym komentaram w interneće je policija dźensa w Sakskej wjacore bydlenja přepytała. Kaž rěčnica operatiwneho wotwobaranskeho centruma w Lipsku zdźěli, běchu tež bydlenja we wuchodnej Sakskej potrjechene. Slědźenja měrja so přećiwo 60 podhladnym w 14 zwjazkowych krajach.

Dalše sylne njewjedra

Waršawa. Wulke zliwki su minjenu nóc we Waršawje dwě staciji metro zapławili. Po nachwilnym zawrjenju móžachu jej zaso wotewrěć, rozprawja sćelak TVN24. Dwaj dnjej trajace njewjedra su pólsku stolicu dotal wosebje trjechili. Dróhi a pincy stejachu pod wodu. W měsće wudyri wobchadny chaos. Wichor je třěchi 170 domskich wobškodźił.

T-shirt škita žiwjenje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND