Krótkopowěsće (21.07.16)

štwórtk, 21. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Vattenfall dale z minusom

Stockholm. Šwedski energijowy koncern Vattenfall je w 2. kwartalu lěta straty třoch miliardow eurow nadźěłał. Tež wobrot je dale woteběrał, kaž šef koncerna Magnus Hall dźensa ze Stockholma zdźěli. „Hospodarske połoženje wostanje niskich płaćinow miliny dla dale jara wobćežne“, wón rjekny. Hall chcył łužisku brunicowu wotnožku ručež móžno čěskemu koncernej EPH předać.

Spěchowanske srědki přepodała

Běła Woda. Sakska ministerka za socialne a škit přetrjebarjow Barbara Klepsch (CDU) je dźensa Běłowodźanskej wokrjesnej chorowni přizwolenje spěchowanskch srědkow nimale 1,5 milionow eurow za ponowjenje tamnišeje intensiwneje stacije přepodała. Twarske a techniske njedostatki wobstejaceje stacije maja so wotstronić.

Z truskalcami spokojom

Drježdźany. Sakscy ratarjo móža lětsa na dobre žně truskalcow zhladować. „Smy spokojom z kwalitu a mnóstwom“, měni předsyda krajneho ratarskeho zwjazka Sakski sad Gerd Kalbitz. Zliwki njejsu truskalcam tyli, přiwšěm bilanca spokojo. Kalbitz liči za Saksku z wunoškom něhdźe 3 000 tonow.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND