Krótkopowěsće (29.08.16)

póndźela, 29. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přistup znowa rjadować

Drježdźany. Přistup k dalewjeducym šulam po 4. lětniku dyrbja w Sakskej po wšěm zdaću znowa rjadować. Tole wuchadźa z wobzamknjenja Drježdźanskeho zarjadniskeho sudnistwa. Sudnicy maja kubłanske poručenje za njedosa­hacy zakonski zakład. Skoržiłoj staj staršej holcy, kotraž njebě žadany přerězk 2,0 w předmjetach matematika, němčina a wěcna wučba docpěła.

Wo zmysle dawkow zhonili

Drježdźany. Sobudźěłaćerjo financneho zarjada su w běhu jednoho lěta na wjac hač 200 zarjadowanjach we wyšich šulach a gymnazijach šulerjow wo zmysle dawkow informowali. Tak dóstachu wuknjacy zrozumjenje za to, zo su dawki za žiwjenski zakład bytostne, hódnoćeše dźensa sakski financny minister Georg Unland (CDU) zaměr projekta.

Mjenje jězbow po Łobju

Bad Schandau. Trajneje suchoty dla móža łódźe jenož hišće we wobmjezowanej měrje po Łobju jězdźić. Tak sakske parne łódźnistwo zdźěla, zo su jězby mjez Drježdźanami a Bad Schandauwom redukowali. W Drježdźanach je pegel Łobja­ jenož hišće 70 centimetrow, normalnej stej dwaj metraj.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND