Krótkopowěsće (07.09.16)

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

59 wobchodow njewotnajatych

Budyšin. W centrumje sprjewineho města je tuchwilu 59 wobchodow njewotnajatych. Budyske měšćanske zarjadnistwo chce tuž sobudźěłaćerja přistajić, kiž ma so jenož wo tule naležnosć starać. Zdobom prócuje so twarski decernat wo to­, nowu spěchowansku ležownosć w měsće wupokazać. Dóstanu-li wobsedźerjo domow spěchowanje, móhli woni twarjenja saněrować.

Z wunoškami aronije spokojom

Drježdźany. Sakscy a braniborscy plahowarjo sadu su lětsa ze žnjemi aronije wjac hač spokojom. Tak běchu nadměrnje překwapjeni nad wunoškom, kaž zdźěli jednaćel předewzaća Aronia Original w Drježdźanach. Tež kwalita nastupajo słód je jara dobra. Tak je miks słónca a dešća tymle jahodam wosebje tył.

Kulturny dom dale zawrjeny

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND