Krótkopowěsće (26.09.16)

póndźela, 26. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Młodźinski centrum nadpadnyli

Choćebuz. Pozdatni prawicarjo su sobotu Choćebuski młodźinski centrum Chekov nadpadnyli. Něhdźe 20 muži centrum nadběhowaše a jednu wosobu zrani. Za čas nadpada su tam absolwenća medicinskeje fachoweje šule swjećili. Policija je mjeztym někotrych skućićelow identifikowała, kaž ze zdźělenki centruma wuchadźa.

Wjace wudawkow hač dochodow

Wiesbaden. Komunam w Němskej su w prěnjej połojcy lěta nimale tři miliardy eurow w kasach pobrachowali. „Wudawki spěšnišo přiběrachu hač dochody“ zdźěli rěčnik Zwjazkoweho statistiskeho zarjada dźensa w Wiesbadenje. Tak su komuny 110,1 miliardu eurow dóstali, zdobom pak 113,0 miliardow eurow wudali. Hłownje wina su socialne wudawki.

Na mjeno so dojednać

Praha. Nutřkowny dwór, tak mjenowana piazzetta mjez twarjenjemi Narodneho dźiwadła w čěskej stolicy, móhł přichodnje mjeno bywšeho prezidenta Václava Havela nosyć. Wo formje pomjenowanja pak so topografiska magistratna komisija a měšćanscy radźićeljo dotal wadźa: Ći jedni chcyli „Havelowe naměsto“, tamni „Naměsto Václava Havela“.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND