Krótkopowěsće (19.10.16)

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

„Reja na deponiji“

Wolfen. Na 5. filmowych dnjach we Wolfenje, kotrež so wot 19. do 23. oktobra wotměwaja, pokaza so mjez druhim film DEFA „Tanz auf der Kippe“ z lěta 1991 po noweli „Augenoperation“ („Wšitko, štož ja widźu“) Jurja Kocha. Je to tragiska stawizna młodźenca, kotryž chce w kóždym nastupanju sprawnje jednać a kiž pod towaršnostnymi strukturami a normami časa zwrěšći.

Fachowa konferenca

Oelsnitz/V. Přechody zhromadnje zrjadować je wulki zaměr pomjeznych regionow. Z tutej temu zaběraja so fachowcy na konferency dźensa we vogtlandskim Oelsnitzu. Mjez nimi stej tež nawodnica Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a wědomostna sobudźěłaćerka za rěčny marketing a wědomostne dźěło Jadwiga Kaulfürstowa.

Biskopja w Betlehemje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND