Krótkopowěsće (03.11.16)

štwórtk, 03. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

LND na wikach prěni raz pódla

Drježdźany. Pjaty raz wotměja so 5. a 6. nowembra w sakskej stolicy wiki kołowokoło knihow a čitanja „Schriftgut“. Prěni raz wobdźěli so tam LND. Wjac hač 2000 kwadratnych metrow wulki „hermank wědy“ lubi hosćom wobšěrnu zaběru kołowokoło knihi. Štóž w Drježdźanach bydli abo chce sej tam dojěć, namaka wustajenišćo LND w hali 3, čo. c 11.

Uniwersita na dwórnišću?

Děčín. Prózdnje stejace dwórnišćo Děčín-wuchod móhli tola hišće wuchować. Děčínska wotnožka Čěskeje techniskeje uniwersity so za nje zajimuje. Objekt běchu w 19. lětstotku jako namjeznu staciju železniskeje čary mjez Wienom a Berlinom natwarili. Dźensa je kulturny pomnik njewužiwany a zanjechany. Wulki zadźěwk wšak je płaćizna: Čěska žele­znica žada sej milion eurow.

Rjemjeslnicy zwjetša spokojom

Drježdźany. Nalada mjez wuchodosakskimi rjemjeslnikami je tak dobra kaž dołho nic. Kaž z dźensa wozjewjeneho přepytowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory wuchadźa, je 60 procentow wšěch woprašanych předewzaćow z tuchwilnym połoženjom kaž tež z wuhladami do přichoda spokojom.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND