Krótkopowěsće (20.01.17)

pjatk, 20. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja kandidatow

Sprjewiny Doł. Hač do spočatka febru­ara móža zajimcy kandidaturu za wólby wjesnjanosty gmejny Sprjewiny Doł přizjewić. Po informacijach statistiskeho zarjada so dotal nichtó přizjewił njeje. Wólby budu 5. měrca. Njedyrbjał-li nichtó kandidować, dotalny wjesnjanosta Manfred Heine (njestronjan) hišće raz nastupi. Mjenje hač 2 000 wobydlerjow dla pak budźe zastojnstwo čestnohamtske.

Ptaču gripu zwěsćili

Zhorjelc. Pola mortweho kołpja w Zgorzelecu su wirus ptačeje gripy H5N8 zwěsćili. Tohodla su tež wjacore dźěle města Zhorjelca jako wěstotne pasmo postajili, zdźěla tamniši krajnoradny zarjad. Wěstotne pasmo, z kotrehož njesmě nichtó ptački, mjaso a jeja wuwožować, je nětko na 21 dnjow postajene.

Serbske reje wožiwić

Lipsk. Čłonojo towarstwa Serbska reja zetkachu so wčera w Lipsku ze zastupjerjom towarstwa Serbska ludowa hudźba Měrkom Šołtu. Rěčeli su wo serbskej rejowanskej kulturje a nowych idejach, kak móhli serbske reje wožiwić a je ludźom zbližić. Tak přihotuje towarstwo Serbska reja workshop, kotryž budźe 1. apryla w Choćebuzu.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND