Krótkopowěsće (26.01.17)

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Woidke: Populistam so wobarać

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je hladajo na jutřiši wopomnjenski dźeń za wopory nacionalsocializma namołwił, so prawicarskim populistam a demagogam wobarać. Runje we wichorojtych časach dyrbja demokratiske mocy hromadźe stać, sej wón w zdźělence žada. Zwjazkowy sejm chce wopory jutře wopominać.

Kritizuja rozdawanje nadawkow

Lipsk. Sakski zličbowanski zarjad je rozdawanje nadawkow za zjawnje spěchowane twarske předewzaća kritizował. Při pruwowanjach bě zarjad zwěsćił, zo so předpisy stajnje zaso ranja, bjez toho zo by to za zamołwitych konsekwency měło. Statne instancy maja dokładnišo pruwować, kak so ze spěchowanskimi srědkami wobchadźa.

Podpěruja młode předewzaća

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND