Krótkopowěsće (01.02.17)

srjeda, 01. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja za hóstnymi swójbami

Drježdźany. W sakskich městach pytaja dale za swójbami, kotrež móhli samo­stejacych młodych ćěkancow hospodować. Zajimcy móža so na młodźinskim zarjedźe přizjewić, Drježdźanske měšćanske zarjadnistwo zdźěli. Wot nowembra 2015 do Němskeje přichadźacych samo­stejacych młodych ćěkancow na zwjazkowe kraje rozdźěla. Tam jich najprjedy raz młodźinski zarjad w swojich přebywanišćach přewozmje.

Rektorka znowa wuzwolena

Lipsk. Beate Schücking wostanje rektorka Lipšćanskeje uniwersity. 61lětnu su wčera za druhi słužbnu dobu wuzwolili, wysoka šula zdźěla. Schücking měješe z Janom Palmowskim, 51lětnym profesorom za stawizny na jendźelskej University of Warwick, napřećiwneho kandidata.

Rekordny kinowy wopyt

Praha. W čěskich kinach su loni wjace hač 15 milionow wopytowarjow zličili – najwjace po lěće 1993. Z čěskej wosebitosću je wulki podźěl domjacych filmow (loni třiceći procentow). Mjez dźesać najwuspěšnišimi titlemi běchu štyri čěske. Najwjetši wothłós žněješe moderna bajka Anděl Páně 2 (Jandźel Knjeza 2) z milionom wopytowarjow.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND