Krótkopowěsće (20.02.17)

póndźela, 20. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

800 nowych mištrow

Drježdźany. W Sakskej je loni 800 rjemjeslnikow swoje mišterske pruwowanje złožiło. Najebać woteběrace ličby wostanje mišterske wopismo njeparujomny pječat kwality, zdźěli dźensa sakski rjemjeslniski zwjazk. Mjez absolwentami bě 108 žonow, jasnje mjenje hač 2015 (144 žonow). Wot lěta 1990 su w Sakskej 38 200 mišterskich wopismow přepodali. Wjace hosći w młodownjach

Kamjenica. Młodownje w swobodnym staće su dale woblubowane. Loni móžachu tam 352 000 přenocowanjow zličić, sydom procentow wjace hač lěta 2015. Jednaćel zwjazka młodownjow Alexander Ladwig je sej wěsty, zo je wuspěch młodownjow tež wuslědk noweho wu­směrjenja na dowol, kotryž dźeń a wjace ludźi doma přežiwja.

Jubilej „Jizerskeje padesátki“

Liberec. „Jizerská padesátka“, najwu­znamniše čěske wubědźowanje w sněhakowanju na dołhich čarach, je kónc tydźenja 50. róčnicu docpěła. Popularny masowy běh na 50 kilometrow po Jizerskich horinach wotmě so lětsa při njewšědnje dobrych wuměnjenjach. Běh je wot lěta 1999 tež dźěl swětoweje sněhakowarskeje serije Worldloppet.

Pjate złoto za Dahlmeier

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND