Krótkopowěsće (28.02.17)

wutora, 28. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Najstarše kino přesadźuja

Choćebuz. Najstarše hišće zdźeržane historiske kino Braniborskeje započachu dźensa přesadźować. Lěta 1911 załožene Choćebuske kino „Weltspiegel“, kotrež steji pod pomnikoškitom, běchu hakle před lětami zasadnje ponowili. Akcija pak bu dróša hač myslene. Nazymu 2014 dyrbjachu tuž insolwencu přizjewić, kaž hamtske sudnistwo zdźěla.

Překwapjacy pjenježny dar

Wojerecy. Zwěrjenc we Wojerecach wjeseli so nad wulkim pjenježnym darom. Jedna so wo šěsćcyfrowu sumu, kotruž bě sobudźěłaćerka zwěrjenca minjeny pjatk na konće coologiskeje zahrody zwěsćiła. Priwatna wosoba chce tam z pjenjezami twar afriskeje sawany podpěrać. Kaž nowinski rěčnik zwěrjenca Felix Pál zdźěli, budu pjenjezy po přeću darićelki wězo jeno za tónle projekt zasadźene.

Misionar z jastwa pušćeny

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND