Krótkopowěsće (07.03.17)

wutora, 07. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Woheń w domje ćěkancow

Wojerecy. We Wojerowskim domje ćěkancow na Thomasa Müntzerowej je wčera popołdnju woheń wulku škodu zawinił. Jedna rumnosć so dospołnje wupali. Třoch wobydlerjow w starobje 20 do 31 lět dyrbješe wohnjowa wobora wuchować. Přičina wohenja njeje hišće wujasnjena. Cyłkownje přebywa w domje ně­hdźe 300 ćěkancow.

Ptača gripa so rozpřestrěwa

Hamor. Tež Bjerwałdski jězor je mrětwy dźiwjeje pjerizny dla nětko zawrjene pasmo. Tole zdźěli Zhorjelski krajnoradny zarjad. Fachowcy běchu pola třoch zahinjenych ptakow strašny wirus H5N8 zwěsćili. Cyłkownje ma wokrjes šěsć zawrjenych pasmow ptačeje gripy dla.

Studija wo stronach we Łužicy

Budyšin. W rjedźe spisow Serbskeho instituta je w LND wušła studija Michaela Richtera „Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953“. Awtor rysuje proces, kak so Domowina a strony pod wliwom sowjetskich zaměrow we formje simulowaneje demokratije přez wobsadnisku móc a wot njeje nawjedowaneje SED politisce podrywachu a so do nastawaceje diktatury zawjazachu.

Budissa ma noweho trenarja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND