Krótkopowěsće (22.03.17)

srjeda, 22. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Lěwica žada wjac wěstoty

Drježdźany. Lěwica namołwja sakske knježerstwo, žadać sej wot hórniskich zawodow wyše wěstotne zapołožki za renaturěrowanje. Kaž rozhłós MDR wozjewja, je za to dotal 33,5 milionow eurow předwidźanych. To ma wobswětowa ekspertka Lěwicy dr. Jana Pinka za přemało. Sakske hospodarske ministerstwo mjeztym pruwuje, hač dyrbi sej Sakska wjac wěstoty za renaturěrowanje žadać.

Rada starostow na „hłownej“

Choćebuz/Wojerecy. Rada starostow iniciatiwneje skupiny za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm chce so na hłownej zhromadźiznje Domowiny přichodnu sobotu we Wojerecach wobdźělić. To připowědźi rěčnik gremija za Delnju Łužicu dr. Hartmut Leipner. Na za­rjadowanju chce wón sam wo zaměrach rady starostow rozprawjeć.

Za žiwe statne rezerwy

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND