Krótkopowěsće (11.04.17)

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Šulski zakoń schwaleny

Drježdźany. Sakski krajny sejm měješe dźensa wo nowym šulskim zakonju kraja, centralnym předewzaću knježerstwa CDU a SPD, wothłosować. Zakoń zmóžnja lětnik přesahowacu wučbu a ma za­wrjenju šulow we wjesnych kónčinach zadźěwać. Kritikarjo na to skedźbnjeja, zo zakoń žadanje za dlěšim zhromadnym wuknjenjom dźěći njespjelnja. CDU na dotalnym rjadowanju wobstawa.

Mjenje gmejnow w Sakskej

Kamjenc. Ličba gmejnow w Sakskej je loni dale woteběrała. Tole wuchadźa z noweho zapisa gmejnow, kaž Kamjenski krajny statistiski zarjad informuje. Tak bě 1. januara 2017 cyłkownje 423 gmejnow w swobodnym staće, tři mjenje hač loni w samsnym času. Statistikarjo zličichu 170 městow, mjez nimi tři bjezwo­krjesne Drježdźany, Lipsk a Kamjenica.

Wólbomat trojorěčny

Flensburg. Wobydlerjo Schleswigsko-Holsteinskeje maja 7. meje nowy krajny sejm wuzwolić. Lětsa budźe wólbomat – z nim móže kóždy woler do wólbow zwěsćić, kotrej stronje je najpřichileniši – prěni króć tež frizisce a dansce k dispoziciji, kaž mjeńšinowy sekretariat w Flensburgu zdźěla.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND