Krótkopowěsće (02.05.17)

wutora, 02. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tilich we Łužicy po puću

Žitawa/Biskopicy. Nutřkowna wěstota bě hłowna tema dźensnišeho wopyta sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Tak rěčeše wón mjez druhim ze Žitawskimi wohnjowymi wobornikami wo mjezy přesahowacym zhromadnym dźěle. W Budyšinje wopyta Tilich kubłanski centrum policije. Wječor je wobydlerski forum w Biskopicach.

Lay na dobrym třećim městnje

Glauchau. Budyska zapósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay steji na 3. městnje krajneje lisćiny swojeje strony k wólbam zwjazkoweho sejma w septembru. Wona móžeše so na krajnym zjězdźe w Glauchauwje w rozsudnych wólbach přesadźić. Na prěnje a 2. městno wuzwolichu delegaća předsydku strony Katju Kipping a Andréja Hahna.

Park wětrnikow nastanje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND