Krótkopowěsće (18.05.17)

štwórtk, 18. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nowelěrowany zakoń schwaleny

Drježdźany. Powołanske akademije po cyłej Sakskej móža wot 1. awgusta 2017 po nowych měritkach dźěłać. Sakski parlament je na swojim wčerawšim posedźenju nowelěrowany zakoń wo powołanskich akademijach wobzamknył. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) rjekny, zo „sylnja zakoń zamóžnosć wukonow akademijow a jich awtonomiju“.

Žadanje iniciatiwy wobjednali

Podstupim. Braniborski krajny sejm je dźensa žadanje ludoweje iniciatiwy, planowanu wokrjesnu reformu njezwoprawdźić, wobjednał. Knježaca koalicija SPD a Lěwicy bě hižo do posedźenja připowědźiła, zo žadanje wotpokaza. Iniciatiwa bě něhdźe 130 000 podpismow přećiwo nanuzo­wanemu zjednoćenju wokrjesow a bjezwokrjesnych městow zno­syła.

Hraničny měznik wuchowali 

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND