Krótkopowěsće (18.05.17)

štwórtk, 18. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nowelěrowany zakoń schwaleny

Drježdźany. Powołanske akademije po cyłej Sakskej móža wot 1. awgusta 2017 po nowych měritkach dźěłać. Sakski parlament je na swojim wčerawšim posedźenju nowelěrowany zakoń wo powołanskich akademijach wobzamknył. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) rjekny, zo „sylnja zakoń zamóžnosć wukonow akademijow a jich awtonomiju“.

Žadanje iniciatiwy wobjednali

Podstupim. Braniborski krajny sejm je dźensa žadanje ludoweje iniciatiwy, planowanu wokrjesnu reformu njezwoprawdźić, wobjednał. Knježaca koalicija SPD a Lěwicy bě hižo do posedźenja připowědźiła, zo žadanje wotpokaza. Iniciatiwa bě něhdźe 130 000 podpismow přećiwo nanuzo­wanemu zjednoćenju wokrjesow a bjezwokrjesnych městow zno­syła.

Hraničny měznik wuchowali 

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND