Krótkopowěsće (22.05.17)

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jan Malink přednošował

Budyšin. Z wulkim zajimom je wčera popołdnju 30 serbskich a němskich zajimcow wuwjedźenja superintendenta Jana Malinka w Budyskim Serbskim muzeju k 500 lětam serbskeho ewangelskeho žiwjenja sćěhowało. Wodźenje bě poskitk we wobłuku 40. mjezynarodneho dnja muzejow.

Policija pyta za skućićelemi

Choćebuz. Po namócnych rozestajenjach wosrjedź Choćebuza z pjeć zranjenymi pyta policija z wotmachom za skućićelemi. Dotal pozadki njeznaja, kaž rěkaše. Sobotu wječor bě mjez swjećacymi němskimi a wjacorymi syriskimi mužemi k zwadźe dóšło. W tym zwisku so pjeć němskich muži w starobje 28 do 33 lět kałnjenja a rěznjenja dla zrani. Třoch móžachu mjeztym z chorownje pušćić.

Předewzaćelske myto do Załomja

Drježdźany/Załom. Nawodaj Załomskeho zawoda k předźěłanju płodow, nan Maximilian Deharde a syn Werner, staj myto „Sakski předewzaćel lěta 2017“ dóstałoj. Při tym běchu posudźowarjo dobre hospodarske połoženje zawoda runje tak hódnoćili kaž jeju wobchadźenje z přistajenymi a čestnohamtske aktiwity.

Waldschmidt HSV wuchował

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND