Krótkopowěsće (12.06.17)

póndźela, 12. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjele wopytowarjow přišło

Drježdźany. Tysacy ludźi su wčerawši dźeń wotewrjenych duri w knježerstwowych institucijach krajneje stolicy wužiwali. Tak móžachu so w ministerstwch rozhladować a so wo dźěle krajneho knježerstwa informować, kaž rěčnica krajneho knježerstwa zdźěla. Wosebje połne bě w sakskej statnej kencliji. Bě to mjeztym 15. akcija tohole razu.

Sudetska tema nadal w kritice

Liberec. Wobdźělenje Jana Korytářa, naměstnika Liberecskeho měšćanosty, na njedawnym sudetoněmskim zjězdźe w Augsburgu su komunistiscy zastupjerjo w regionalnym sejmiku wótrje kritizowali. Korytář chcył w Liberecu tež wobšěrnu ekspoziciju wo zhromadnych stawiznach a žiwjenju tamnišich Čechow a Němcow wutworić.

Awta so wupalili

Drježdźany. Na wšě štyri awta su so w nocy na njedźelu w Drježdźanach wupalili. Njeznataj skućićelej běštaj spočatnje dosć drohe jězdźidło zapaliłoj. Płomjenja so na tři dalše rozpřestrěchu. Wšitke štyri awta so wupalichu. Njeznataj skućićelej pak ćeknyštaj. Swědcy wołachu wohnjowu woboru. Policija pad přepytuje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND