Krótkopowěsće (11.07.17)

wutora, 11. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Maja spěšny internet

Njeswačidło. Z wutwarom spěšneho mobilneho interneta dóstanu wobydlerjo w Njeswačidle nětko přizamk k syći Telekom LTE. Syć přenošuje rěč we wysokej kwaliće a w najkrótšim času wulke mnóstwo datow, rěka w nowinskej zdźělence Telekom. Podźěl wužiwarjow mobilneho interneta je minjene šěsć lět wot 20 na 68 procentow rozrostł.

Indiscy studenća w Čěskej

Liberec. Na techniskej uniwersiće w sewjeročěskim Liberecu je nětko nimo zwučeneje čěšćiny časćišo tež jendźelšćina słyšeć. Dźesać indiskich studentow je tam njedawno swój inženjerski studij mašinotwarstwa, podawany w jendźelskej rěči, zakónčiło. Někotři z nich chcedźa w Čěskej z doktorskim studijom pokročować.

Pola Amazon zaso stawkuja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND