Krótkopowěsće (26.07.17)

srjeda, 26. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźija za Solarworld

Kamjenica. Za wuchodoněmskej tworni twarca solarnych modulow Solarworld we Freibergu a Arnstadće wobsteji nadźija na wuchowanje. Kaž rjadowar insolwency Horst Piepenburg dźensa zdźěli, wón tuchwilu ze skupinu inwestorow wo přewzaću dweju twornjow jedna. Přewzaće pak budźe drje z drastiskim wottwarom dźěłowych městnow zwjazane.

Wjace pjenjez zapósłancam

Drježdźany. Zapósłancy Sakskeho krajneho sejma dóstanu wot 1. awgusta wjace pjenjez. Kaž nowina Freie Presse w Kamjenicy piše, zwyši so měsačne zakładne zarunanje 126 zapósłancow wo 181 eurow na potom 5 668,16 eurow brutto. Zwyšenje wo 3,3 procenty wotpowěduje powšitkownemu wuwiću dochodow. Krajny sejm bě lěta 2010 tajke awtomatiske zwyšenje k 1. awgustej wobzamknył.

Žiwidła na pósće nakupować

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND