Krótkopowěsće (07.08.17)

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny camp

Jarješk. W krajnym młodźinskim domje w Jarješku wotměwa so tón tydźeń rěčny camp Choćebuskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ. Hač do pjatka přebywa w nim 13 dźěći wosom do 14 lět, kotřiž w šuli delnjoserbsku rěč wuknu. Nimo ekskursijow a pućowanjow zaběraja so prózdninarjo intensiwnje z delnjoserbskej rěču.

Dźěławych informowali

Freiberg. Přistajenych insolwentneho twarca solarnych modulow Solarworld w Freibergu su dźensa wo móžnym wu­tworjenju transferneje towaršnosće informowali. Ta by nastała, by-li k zrěčenju z nowym zajimcom dóšło, rjadowar insolwency zdźěli. Kónc tydźenja bu znate, zo ma w Freibergu jenož 283 z něhdy wjace hač tysac dźěławych wostać. Wšitcy druzy du do transferneje towaršnosće.

Zapalerstwo było

Ostrava. Woheń, kotryž je w Třincu-Gutech do dna zničił swojoraznu drjewjanu cyrkej ze 16. lětstotka (hlej SN pjatk 2. str.), bu z wotmysłom zamiškrjeny. Policija je třoch młodostnych jako skućićelow zwěsćiła, z kotrychž je sudnistwo dweju jako hłowneju winikow dało zajeć. Jimaj hrozy 15 lět jastwa. Motiw njejstaj wonaj móhłoj mjenować.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND