Krótkopowěsće (20.09.17)

srjeda, 20. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesny předstejićer spřisahany

Čorny Chołmc. Peter Michala je wot wčerawšeho Čornochołmčanski wjesny předstejićer. Wojerowski socialny měšćanosta Thomas Delling (SPD) bě jeho na posedźenju wjesneje rady spřisahał. 60lětny energijowy inženjer Michala je zastojnstwo wot lońšeho junija komisarisce wukonjał, po tym zo bě předstejićer Mirko Pink wotstupił.

Eva Menasse čita w cyrkwi

Kamjenc. Znata w Berlinje bydlaca Wienska awtorka a publicistka Eva Menasse změje jutře, štwórtk, mjeztym „4. Kamjensku narěč w klóšterskej cyrkwi“. Spisowaćelka čita ze swojeje zběrki krótkopowědančkow „Zwěrjata za pokročenych“. Zarjadowanje organizuje zarjad za recepciju Lessinga we wobłuku 8. interkulturneju tydźenjow.

3,5 milionow ludźi smě wolić

Kamjenc. Něhdźe 3,5 milionow wobydlerjow Sakskeje smě so na wólbach zwjazkoweho sejma přichodnu njedźelu wobdźělić. Tole zdźěla krajny statistiski zarjad ze sydłom w Kamjencu. Ludźo smědźa we 16 wólbnych wokrjesach swój hłós wotedać. 17 politiskich stron je lětsa za wólby dowolenych a steji tuž na wotpowědnej wólbnej lisćinje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND