Krótkopowěsće (20.10.17)

pjatk, 20. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Frank Haubitz nowy minister

Drježdźany. Do zastojnstwa sakskeho kultusoweho ministra je ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) wčera Franka Haubitza (njestronjan) powołał. Dotalny nawoda gymnazija Drježdźany-Klotzsche bě hač do wčerawšeho tež předsyda Zwjazka filologow Sakskeje. Póndźelu Haubitz nowe zastojnstwo nastupi.

Konwent etat wobzamknył

Wojerecy. Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska je na swojim wčerawšim posedźenju we Wojerowskim Kompjuterowym muzeju Konrada Zusy (ZCOM) etat za lěto 2018 z něhdźe 18 milionami eurow wobzamknył. ZCOM su do rjadu spěchowanych institucijow přiwzali. Institucionelnje spěchowanje wučinja klětu 15,876 milionow eurow.

Antologiju „Mlóče“ předstajili

Bukecy. We wobłuku lětušeje čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny su Ingrid Juršikowa, Jěwa-Marja Čornakec a Lydija Maćijowa antologiju „Mlóče“ wčera na Bukečanskej farje předstajili. Dźeń do toho běchu knihu tež w Nowej Wjesce prezentowali. Tam čitachu z njeje mjez druhim Monika Dyrlichowa, Měrka Mětowa a Jurij Koch.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND