Krótkopowěsće (09.11.17)

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo Serbach so wobhonili

Budyšin. Wobdźělnicy tydźenskeho seminara Berlinskeho Goethoweho instituta su so wčera w Budyšinje wo aktualnym połoženju Serbow wobhonili. Zastupjerjo jědnaće němskorěčnych mjeńšin wuchodneje Europy a Azije wopytachu Domowinu, Serbski institut a Serbski muzej. Seminar słuži tomu, zo bychu němskorěčne mjeńšiny mjezsobne styki nawjazali a wušo hromadźe dźěłali.

Z Blunjom a Chrjebju-Nowej Wsu

Drježdźany. Tři hornjołužiske wsy – Bluń a Wjernarjecy w Budyskim kaž tež Chrjebja-Nowa Wjes w Zhorjelskim wo­krjesu – wobdźěla so na přichodnym kole 10. sakskeho krajneho wurisanja „Naša wjes ma přichod“. Dohromady 13 sakskich wsow wojuje nětko wo městnje za zwjazkowe wubědźowanje, kaž krajny zarjad za wobswět informuje.

Třinabožinska pěstowarnja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND