Krótkopowěsće (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rozjimuja strukturnu reformu

Drježdźany. Ewangelska krajna cyrkej Sakskeje wotměwa wot dźensnišeho swoju nazymsku synodu. Hač do póndźele chcedźa w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow kóždolětny etat rozjimać. Rozestajeć dyrbja so zdobom ze strukturnej reformu. Dale a mjenje čłonow dla je nuznje trjeba ličbu wosadow kaž tež dźěłowych městnow pomjeńšić. Namjety pod hesłom „Cyrkej z nadźiju“ drje předleža, su pak dwělomne.

Mjeńšinowe rěče w srjedźišću

Berlin. Zastupjerjo Zwjazka, zwjazkowych krajow a narodnych mjeńšin w Němskej su wčera w Berlinje na konferency mjez druhim wužiwanje mjeńšinowych rěčow rozjimali. Mjez wobdźělnikami běchu tež zastupnicy Domowiny. Konkretnje rěčeli su tež wo nałožowanju mjeńšinowych rěčow w zarjadach a kak dźiwaja na rěče we wupisanjach dźěłowych městnow.

Unikatna postawa

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND