Krótkopowěsće (15.02.18)

štwórtk, 15. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wobskorža krajneho radu

Hamburg/Zhorjelc. Zwěrinoškitna strona Ethia je zhromadnje ze zajimowym zhromadźenstwom „Wjelk, haj prošu“ a Zelenej ligu Sakskeje skóržbu přećiwo Zhorjelskemu krajnemu radźe Berndej Lanzy (CDU) zapodała. Přičina je njedawno zatřěleny problemowy wjelk. Po słowach skóržbnikow bě Lange z dowolnosću, zwěrjo wottřělić, wjacore zakonje ranił. Njejsu žane dopokazane nadpady, kotrež wottřěl wjelka wusprawnjeja.

Widźi šansu za Łužicu

Grodk. Łužiski zapósłanc zwjazkoweho sejma dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) ma předwidźanu zamołwitosć swojeje strony za hospodarski ressort w móžnym nowym zwjazkowym knježerstwje za spomóžnu. To „skići wulku šansu runje hladajo na přichod łužiskeho energijoweho regiona a z nim zwjazanu strukturnu změnu. Tak móhli při temje brunica skónčnje zas prawe ćežišća sadźeć.“

Wabja za aktiwny dowol

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND