Krótkopowěsće (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske jejka w Bayerskej

Hirschaid. Dobyćerske kolekcije wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko lěta 2017 su wot soboty w bayerskim Hirschaidźe widźeć. Wone su wobstatk wustajeńcy jutrownych jejkow z cyłeho swěta a dalšich jutrownych rekwizitow, ko- truž su w tamnišim měšćanskim ludowym muzeju wotewrěli. Mjez hosćimi bě skupina Serbow wokoło Chróšćanskeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU).

Mjez spěchowanymi projektami

Drježdźany. Projekty Konrada Zusoweho muzeja, Wojerowskeho měšćanskeho muzeja, Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki, Měšćanskich zběrkow a Muzeja zapadneje Łužicy w Kamjencu běchu z Budyskeho wokrjesa mjez cyłkownje 47, kotrež je Krajne muzejownistwo loni spěchowało. Za to je sakske statne ministerstwo za wědomosć a kulturu nimale 873 000 eurow přewostajiło.

Na dalše dźesać lět

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND