Krótkopowěsće (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske jejka w Bayerskej

Hirschaid. Dobyćerske kolekcije wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko lěta 2017 su wot soboty w bayerskim Hirschaidźe widźeć. Wone su wobstatk wustajeńcy jutrownych jejkow z cyłeho swěta a dalšich jutrownych rekwizitow, ko- truž su w tamnišim měšćanskim ludowym muzeju wotewrěli. Mjez hosćimi bě skupina Serbow wokoło Chróšćanskeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU).

Mjez spěchowanymi projektami

Drježdźany. Projekty Konrada Zusoweho muzeja, Wojerowskeho měšćanskeho muzeja, Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki, Měšćanskich zběrkow a Muzeja zapadneje Łužicy w Kamjencu běchu z Budyskeho wokrjesa mjez cyłkownje 47, kotrež je Krajne muzejownistwo loni spěchowało. Za to je sakske statne ministerstwo za wědomosć a kulturu nimale 873 000 eurow přewostajiło.

Na dalše dźesać lět

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND