Krótkopowěsće (03.04.18)

wutora, 03. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes za kolesowarsku šćežku

Zhorjelc. Zhorjelski wokrjes chce mjez Oberoderwitzom a Niedercunnersdorfom nowu kolesowarsku šćežku twarić. Něhdyši kónc železniskeje čary je 16 kilometrow dołhi. Předewzaće by po dotalnych wobličenjach płaćiło 9,5 milionow eurow. Wokrjes z toho wuchadźa, zo Swobodny stat Sakska 5,5 mio. eurow přewozmje. Dalšich 3,6 mio. eurow nadźija so wokrjes ze spěchowanskeho programa za twar dróhow a mostow.

Pěstowarske dźěći sportuja

Grodk. Olympiada za dźěćace dnjowe přebywanišća w Grodku wotměwa so we wobłuku akciskeho programa „Stajnje so pohibować z Fritzi“, kotryž zarjaduje Braniborski krajny sportowy zwjazk. Jutře přewjedu w sportowni Gózdźa (Haidemühl) mjeztym 10. olympiadu dnjowych přebywanišćow. Na njej wobdźěla so mali sportowcy ze wšitkich 17 pěstowarnjow, kotrež su w nošerstwje města.

Podpěruja slědźenje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND