Krótkopowěsće (16.04.18)

póndźela, 16. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dešno a Drjowk dobyćerjej

Lubin. Wjesny dźěl Dešno gmejny Dešno-Strjažow a město Drjowk stej dobyćerjej třećeho wubědźowanja „Rěči přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“ w Braniborskej. Wiceprezident Krajneho sejma Braniborskeje Dieter Dombrowski (CDU) je jimaj myće na wuznamjenjenskim zarjadowanju pjatk w Lubinje přepodał. 17 městow a gmejnow a jedyn zarjad běštej so požadałoj.

„Zmij“ wospjet mytowany

Lipsk. Wojerowska filmowča Angela Schuster a kamerownik Martin Rattke buštaj wčera na wubědźowanju krótkofilma „Kurzsuechtig“ w Lipsku we wobłuku fikcija z dorostowym mytom wu­znamjenaj. Wonaj běstaj so ze swojej twórbu „Zmij“ na wurisanju wobdźěliłoj. Film předstajeja mjez druhim přichodny štwórtk w Budyšinje.

Bretonojo su znowa hosćo

Budyšin/Worklecy. We Worklečanskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ a w Budyskim Serbskim gymnaziju přebywaja w tymle tydźenju hosćo z Bretoniskeje. Dźensa su bretonscy a serbscy šulerjo dožiwili zhromadny dźeń w gymnaziju. Přichodne dny chcedźa sej w běhu šulerskeje wuměny serbske institucije wotkryć, kaž Ludowe nakładnistwo Domowina, kotrež chcedźa štwórtk wopytać.

Wostanu we wobwodnej klasy

Kinspork. Wolejbulistki Viktorije Worklecy su swoju poslednju hru sezony, kotraž dyrbješe wo zestupje z wobwodneje klasy rozsudźić, w Kinsporku z 0:3 přećiwo holcam sportoweho towarstwa Haselbachtal přěhrali a poprawom zestupili. Sakski wolejbulowy zwjazk pak je rozsudźił, zo smědźa Worklečanki w klasy wostać, dokelž nima wón cyłk, kotryž chce postupić.

Zahrodnik sej šlejfku wudobył

Neu-Krauscha. W Neu-Krauscha pola Zhorjelca su přezpólni jěcharjo do sezony startowali. Tež wjacore serbske poriki jěchar-kóń so tam wobdźělichu. Jako jenički serbski duwo pak zdoby sej Křesćan Zahrodnik z Chrósćic ze šěsćlětnej kobłu Ria Rocca w klasy A prěnje městno. Přichodnu njedźelu přewjedu w Kulowje potom start do zeleneje sezony.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND