Krótkopowěsće (29.05.18)

wutora, 29. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na dobro sobudźěłaćerjow

Budyšin. Předewzaće DEBAG w Budyšinje chce do stejnišća dale inwestować. Hač do kónca junija ma tam 34 nowych parkowanišćow za 85 sobudźěłaćerjow nastać. W twarjenju samym su mjeztym socialne rumnosće tych, kotřiž w produkciji dźěłaja, přetwarili. Inwestowali su tež do dospołnje awtomatiskeho systema za rjedźenje kachli, štož dźěło wolóža.

„Spektrala wotewrjena“

Łukow. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Martina Münch (SPD) je minjenu njedźelu mjeztym 8. „spektralu“ wotewrěła. Pod he­słom „Kultura we wačoku“ wustaja dźesać wuměłcow swoje twórby na wuzwolenych stejnišćach Łukowa. Na wernisaži wuznamjenichu Choćebuskeho rězbarja Carstena Mertensa z wuměłskim mytom zarjadowanja.

„Porodowa turistika“ w Čěskej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND