Krótkopowěsće (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na kongresu Europasion byli

Budaörs. Skupina zastupnikow Chróšćanskeho pasionskeho towarstwa a Towarstwa Cyrila a Metoda je so wčera ze 34. mjezynarodneho kongresa Europasion w madźarskim Budaörsu nawróćiła. Tam zetkachu so cyłki europskeho zjednoćenstwa towarstwow, kotrež pasion předstajeja. Styki nawjazał bě předsyda TCM Jurij Špitank. W lěće 2025 chcedźa kongres w Chrósćicach přewjesć.

36. europske myto přepodali

Mišno. „Mysli – na čo twari Europa?“ bě tema lětušeho wubědźowanja wo 36. europske myto. Sakski krajny zwjazk Europa-unija Němska z.t. je šulerku Budyskeje wyšeje šule Maju-Fabienne Bluhm sobotu w Mišnjanskim gymnaziju Franziskaneum z jězbu do Brüssela wuznamjenił. Mjez dobyćerjemi běchu tež šulerjo Zakładneje šule při Boršći a Lessingoweho gymnazija Kamjenc.

Čěsko-němski fonds 20 lět

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND