Krótkopowěsće (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kupać so w jězorje zaso móžno

Łaz. Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa je warnowanje kupanja w Slěbornym jězorje zaso zběhnył. Přiwšěm měli ludźo pokiwy w informaciskim kašćiku před přistupom k jězorej wobkedźbować. Tam přichodnje wo móžnych strachach informuja, zdźěli krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow, Drježdźanski wudźerski zwjazk Elbflorenz a Budyski krajnoradny zarjad.

Kongres slawistow zahajeny

Běłohród. Na dźensa zahajenym XVI. mjezynarodnym kongresu slawistow w serbiskim Běłohrodźe wobdźěleni su tež­ zastupjerjo Budyskeho Serbskeho instituta. Dr. Jana Šołćina, dr. Anja Pohončowa a dr. Thomas Menzel chcedźa na wše­lakich zarjadowanjach wo serbskich temach přednošować.

Narodny muzej ponowjeny

Praha. Sydom lět trajaca rekonstruk­cija monumentalneho twarjenja Narodneho muzeja na Praskim Wjacławskim naměsće je nimale zakónčena. Pozitiwnje hódnoća historikarjo kaž architekća zachowanje slědow projektilow sowjetskich bróni z lěta 1968 na fasadźe. Za zapasenu šansu pak maja móžnosć, muzej direktnje z bliskej staciju metro zwjazać.

Chróšćanscy koparjo koło dale

Oderwitz. W prěnim pokalnym kole Sakskeho koparskeho zwjazka je Jednota Kamjenc po dobyću 1:0 pola VfB Žitawy koło dale. Tež SJ Chrósćicy smě dalši pokalny duel planować. Wona přewiny FSV Oderwitz z 5:4. W jara dobrym prěnim połčasu Chróšćenjo hižo 5:1 nawjedowachu. Za nich trjechištaj Michał Młynk a štyri razy nowopřichad Jakub Beneš. Natwar Němske Pazlicy podleža Fortunje Trjebin 0:1.

Sportowe stawizny pisał

Cincinnati. Novak Đoković je w ameriskim Cincinnatiju (stat Ohio) tennisowe stawizny pisał. 31lětny dobyćer Wimbledona ze Serbiskeje doby tam finale turněra na twjerdnym hrajnišću přećiwo Šwicarjej Rogerej Federerej ze 6:4 a 6:4. Tak je wón jako prěni wšitke dźewjeć turněrow masterskeje serije dobył. W lětach 2009, 2012 a 2015 bě Đoković Federerej w kónčnej hrě podležał.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND