Krótkopowěsće (20.09.18)

štwórtk, 20. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kniha z digitalnej komponentu

Budyšin. Druhi nakład w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje knihi Madleny Nasticcyneje „Što tam łazy, běha, lěta“ budźe bórze na předań. Tele wudaće je prěnje kompatibelne z digitalnym słuchopisakom BOOKiijom nakładnistwa Tessloff. To rěka, wužiwar móže nimo zwučeneho wašnja předčitanja z knihi sej tež zwuki a rymy naposkać.

8. oktobra nowy termin

Budyšin. Wotprajene 21. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika z minjeneje póndźele z wurjadnym posedźenjom 8. oktobra nachwataja. Za to za 29. oktober planowane zeńdźenje wo­krjesneho parlamenta njebudźe. Wo tym informowaše wčera Budyski krajnoradny zarjad. Njekorektneho wozjewjenja zjawneho přeprošenja dla bě zarjadnistwo 21. posedźenje wotprajiło.

Prapremjera bajkoweho filma

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND