Krótkopowěsće (24.10.18)

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kandiduje za prezidij CDU

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer a předsyda sakskeje CDU kandiduje na zwjazkowym zjězdźe unije spočatk decembra w Hamburgu za prezidij strony. To je krajne předsydstwo CDU póndźelu wječor wob­zam­knyło a wčera wo tym infor­mowało, kaž powěsćernja dpa piše. Kretschmer požada so wo naslědnistwo by­wšeho zwjazkoweho nutřkowneho ministra Tho­masa de Maizièra.

Wo wotsunjenju jednali

Budyšin. Sakske wyše zarjadniske sud­ni­stwo w Budyšinje je dźensa wo wot­sunjenju Libyčana jednało. Próstwa ćěkanca na azyl bu před wjace hač dwěmaj lětomaj wotpokazana. Na to bě před­chłostany, dźensa 22lětny skoržił. Wobdźěleny bě wón tež na rozkorach mjez młodymi ćěkan­cami a Němcami w septembrje 2016 na Budyskich Žitnych wikach. Z rozsudom liča jutře.

Tołmačerjo na šulach

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND