Krótkopowěsće (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nóžkuja za klimu po Łužicy

Wojerecy. Ekumeniski putniski puć za kli­mowu sprawnosć přeprěči łužiski brunicowy rewěr póndźelu, 5. nowembra, wot Wojerec do Gubina. Zwjazkowy předsyda wobswětoweho zwjazka Zelena liga Renej Šuster z Choćebuza wot Wojerec do Rownoho sobu nóžkuje. K centralnym žadanjam putniskeho puća słuša wudobywanje brunicy sčasom skónčić, zo by ke klimowej sprawnosći po cyłym swěće dóšło.

Hłosy po wólbach zjawnje wuliča

Njebjelčicy. Registrowani wolerjo za wólby Serbskeho sejma móža hišće hač do jutřišeho, 3. nowembra, w 10 hodź. swoje wólbne listy w běrowje wólbneho wuběrka na Hłownej 9 w Njebjelčicach wosobinsce wotedać. Potom započnu čłonojo wólbneho wuběrka hłosy wu­ličeć. Zjawne wuličenje móža zajimcy na měst­nje sćěhować.

Za moderny bliskowobchad

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND