Krótkopowěsće (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 842 bjedźěłnych, dwaceći mjenje hač w oktobrje a 1 578 mjenje hač loni w samsnym měsacu. Předstajejo aktualnu dźěłowičnu rozprawu skedźbni Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury, dźěłodawarjow dźensa na sezonowy pjenjez krótkodźěła dla, zo bychu w zymje pušćenjam zadźěwali.

Olympiada rušćiny zahajena

Aumund-Hammersbeck. Łužica je na 14. zwjazkowej olympiadźe ruskeje rěče sylnje zastupjena. Na wčera blisko Bremena zahajenym wurisanju zastupuje Saksku mjez druhim 17lětna Lejnjanka Tereza Kubicec, šulerka Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija. Wšitcy třo wobdźělnicy Braniborskeje, Gustav Konzack, Isabel Möbus a Adam Ratica, su šulerjo Grabinskeho gymnazija.

Módroćišć kulturne herbstwo

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND