Krótkopowěsće (22.01.19)

wutora, 22. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

CD z klawěrnej hudźbje wušła

Budyšin. Nowa CD ze serbskej klawěrnej hudźbu wot spočatkow srjedź 19. lětstotka hač do přitomnosće je w nadawku Załožby za serbski lud wušła. Na zakładźe wubranych twórbow serbskich komponistow wjacorych generacijow nasta cyłkowny wobraz, kotryž zmóžnja přehlad wo wuwiću. Je pak to zdobom portretowa CD pianistki Heidemarje Wiesnerec jako wirtuozneje hudźbnicy.

Skora znowa njekandiduje

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) nazymu za nowu wólbnu dobu w zastojnstwje prezidenta Zwjazka sakskich městow a gmejnow njekandiduje, kaž komunalne zastupnistwo wobkrući. Skora bě funkciju 2015 přewzał a je zwjazk po njeměrnym času z wužadanjemi zaměstnjenja ćěkancow a ćežkich financnych jednanjow dla wjedł.

Wjele nowych čłonow witali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND