Krótkopowěsće (28.01.19)

póndźela, 28. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Změnja wotličenje

Drježdźany. Spěchowanske prawidła programa Leader budu přichodnje za priwatnych zajimcow a předewzaćelow jednoriše. Tak njetrjebaja přichodnje na­stupajo saněrowanje twarjenjow hižo žane­ wobličenja abo dopokazy swojich wudawkow zapodać. Předwidźane je, spěchowanje po kwadratnych metrach z wotpowědnej sumu wotličić. Změnu prawidłow je nětko sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wukazał.

Namołwa Łužiskeje aliancy

Wětošow. Z namołwu „Smy Łužica“ je so Łužiska alianca tele dny na wolerjow w Delnjej Łužicy wobroćiła, kotrymž su serbske naležnosće wažne. „Namołwjamy was, dajće Łužicy hłós tych ludźi, kotřiž­ tu běchu, su a budu! Dajće nam swoje mocy w regionalnopolitiskim zwjazkarstwje wjazać a rosć!“, tam mjez druhim rěka. Zdobom pozbudźeja zajimcow, při lětušich wólbach za parlamenty wšelakich runin kandidować.

Chce na němske wiki

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND