Krótkopowěsće (19.06.19)

srjeda, 19. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Łužiskej přinoškaj

Wrócław. Serbski ludowy ansambl pokaza we wobłuku festiwala Kalejdoskop kultur swój program „Naša duša“. Dalši łužiski přinošk je čitanje Měrany Cušcyneje a Měrćina Wjenka. Nimo kulturow narodnych mjeńšin je 20. róčnica zało­ženja regionalneho partnerstwa Sakskeje a Delnjeje Šleskeje ćežišćo swjedźenja, kotryž zajutřišim we Wrócławju zahaja.

Na wuprawje w Litawskej

Wilnius. Čłonojo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady su sej we wobłuku swojeje wuprawy do Litawskeje wčera ortodoksnu cyrkej w stolicy Wilniusu wobhladali. Po wodźenju přewjedźechu pod hołym njebjom probu za dźensniši wustup. Popołdnju wopytachu Miłosćiwu madonu. Nawječor přebywachu w synagoze a zanjesechu tam jednu twórbu.

„Naša Domowina“ wušła

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND