Krótkopowěsće (26.06.19)

srjeda, 26. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Maja šansu na alternatiwnu šulu

Běła Woda. Kaž regionalna wotnožka Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje připowědźa, móh-li Swobodnu alternatiwnu šula w Běłej Wodźe wotewrěć. Hdyž iniciatorojo hač do 28. junija za­rjadej pobrachowace podłožki zapo­dadźa, móža hač do 9. awgusta přizwolenje dóstać. Wot noweho šulskeho lěta je za 1. lětnik dotal 16 dźěći přizjewjenych.

Nowy Staršiski list wušoł

Budyšin. Serbske šulske towarstwo je swój mjeztym 48. staršiski list wudało. Tema serbsko- a němskorěčneje brošurki je strowe zežiwjenje. Nimo fachoweju přinoškow dr. Uty Libšoweje a dipl. oec. Kathi Dittrichoweje rozprawja Janina Wjeselina wo tym, kak doma jědźa. Zapřijate su rozprawy ze žiwjenja Ralbičanskeje, Wotrowskeje, Chróšćanskeje a Wotrowskeje pěstowarnje. Dźěći móža na dwěmaj stronomaj wumolować a hódać.

Mjenje rozwodow w Čěskej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND