Krótkopowěsće (03.07.19)

srjeda, 03. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Maja noweho wobhospodarjerja

Raduš. Słowjanske hrodźišćo w Radušu ma wot 1. julija noweho wobhospo­darjerja. Zamołwitosć za archeologiski muzej je město Wětošow z měšćanskej firmu wot dotalneho nošerja towarstwa Słowjański grod Raduš z.t. přewzało. Z no­šerstwom zwjazane su tež wšitke kóšty,­ wosebje za personal. Přichodnje chcedźa hrodźišćo bóle z dalšimi turi­stiskimi poskitkami regiona zwjazać.

Frakcija CDU skonstituowana

Budyšin. Frakcija CDU noweho Budyskeho wokrjesneho sejmika je so předwčerawšim skonstituowała. Dotalny předsyda Matthias Grahl z Wachauwa bu w zastojnstwje wobkrućeny, Radworčan Wincenc Baberška a Thomas Martolock z Kumwałda staj jeho zastupjerjej. Dawida Statnika z Ralbic, předsydu Domowiny, wuzwolichu za jednoho z dweju přisydnikow, kaž frakcija informowaše.

Winu přiznał

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND