Krótkopowěsće (31.07.19)

srjeda, 31. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wjelki znowa aktiwne

Šunow. Wjelki su wčera stadło wowcow pola Šunowa nadpadnyli a 20 z nich morili. To rozprawjeja wjacore regionalne medije. Dalše 20 skoćatow bu zranjene a tójšto ze 150 wowcow wopřijaceho stadła je z pastwy ćeknyło. Mjeztym pak móžeše je wobsedźer zaso popadnyć. Hač bě jedyn wjelk sam abo cyła črjóda stadło nadpadnyła, njeje jasne.

Něhdźe połsta bjezdźěłnych wjac

Budyšin. We wobłuku Budyskeje dźěłoweje agentury je nětko snadnje wjac ludźi bjez dźěła hač w juniju. Wo tym infor­mowaše dźensa dopołdnja medijowa rěčnica zarjada Berit Kasten. Z cyłkownje 16 923 bjezdźěłnymi je jich w juliju 53 wjac. Aktualna kwota bjezdźěłnosće wučinja šěsć procentow. Za lochce wjetšu bjezdźěłnosć mjenuje agentura „sezonalne přičiny“ a zo přizjewja so wjele młodostnych po zakónčenju šule abo wukubłanja bjezdźěłnych.

Za strowotu hromadźe dźěłać

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND